Wynajem basenu


wynajem toru pływackiego – dopłata do biletu na basen za 60 min.
w dni powszednie 50 zł
w soboty, niedziele i święta 70 zł

 

wynajem części basenu na zajęcia edukacyjne
1 tor basenu głównego 48 zł / 45 min.
część rekreacyjna mniejszego basenu 90 zł / 45 min.
część mniejszego basenu do nauki pływania 108 zł / 45 min.

Zajęcia mogą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego ratownika/instruktora nauki pływania, zatrudnionego przez wynajmującego, po uzgodnieniu z kierownikiem basenu dokładnego czasu i miejsca przeprowadzania zajęć.*

*Dotyczy szkół i innych jednostek opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Milicz.


FACEBOOK
NEWSLETTER