Cennik


Cennik – basen

dni robocze weekendy, święta
600-800 800-1600 (w dni wolne od nauki szkolnej) 1600-2200 700-1100 1100-2200
normalny 7,00 zł 9,00 zł  9,00 zł 9,00 zł 10,00 zł
ulgowy * 5,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 7,00 zł
rodzinny ** 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6,00 zł
grupowy *** 4,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6,00 zł
dni robocze weekendy, święta
6:00-8:00
– N 6,90 zł
– U 3,90 zł
– R 3,90 zł
– G 3,90 zł
 7:00-11:00
– N 8,90 zł
– U 6,90 zł
– R 5,90 zł
– G 5,90 zł
 8:00-16:00
w dni wolne dla szkół- N 8,90 zł
– U 5,90 zł
– R 4,90 zł
– G 4,90 zł
 7:00-11:00
– N 12,90 zł
– U 8,90 zł
– R 7,90 zł
– G 7,90 zł
16:00-22:00
– N 11,90 zł
– U 6,90 zł
– R 5,90 zł
– G 5,90 zł
N – bilet normalny
U – bilet ulgowy
R – bilet rodzinny
G – bilet grupowy
  • Podane ceny dotyczą 1 godziny zegarowej i jednej osoby. Po przekroczeniu czasu podstawowego dopłaty naliczane są co 1 min. (1/60 stawki). Suma końcowa jest zaokrąglana do 10 groszy.
  • Cena obejmuje możliwość korzystania z sauny w godzinach jej otwarcia.
  • Dzieci do 5 roku życia oraz opiekunowie grup korzystają z basenu bezpłatnie.
  • Osoby korzystające z biletów ulgowych zobowiązane są do okazania w kasie dokumentu, potwierdzającego przysługujące im ulgi.

* Bilety ulgowe dotyczą dzieci od lat 5, młodzieży uczącej się, studentów do 26 roku życia, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych i osób powyżej 60 roku życia.

** Bilety rodzinne dotyczą maksymalnie 2 osób dorosłych i co najmniej 2 dzieci w wieku do 18 lat (do zakupu takiego biletu uprawnia także wejście z dziećmi do lat 5 korzystających z basenu bezpłatnie).

*** Bilety grupowe dotyczą zorganizowanych grup 12-15 osobowych z opiekunem.

 

Sprawdź też godziny otwarcia


FACEBOOK
NEWSLETTER